Menu
Statut Stowarzyszenia Branży Prezentowej

Statut Stowarzyszenia Bra…

Statut Polskieg...

Członkowie Stowarzyszenia

Członkowie Stowarzyszenia

Członkowie Pols...

Władze Stowarzyszenia

Władze Stowarzyszenia

Władze Polskieg...

Siedziba

Siedziba

Siedziba Polski...

Kodeks etyczny Członków stowarzyszenia

Kodeks etyczny Członków s…

Kodeks etyczny ...

Zostań członkiem Stowarzyszenia

Zostań członkiem Stowarzy…

Zostań członkie...

Prev Next

Kodeks etyczny Członków stowarzyszenia

Kodeks etyczny Członków stowarzyszenia

Kodeks etyczny POLSKIEGO STOWARZYSZENIA BRANŻY PREZENTOWEJ

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Zasady etyki członków Polskiego Stowarzyszenia Branży Prezentowej wynikają z ogólnych norm moralnych oraz dobrych zwyczajów, jakie powinny obowiązywać  w obrocie gospodarczym oraz kontaktach międzyludzkich.

§ 2

1. Zasady etyki zawarte w niniejszym Kodeksie obowiązują członków Stowarzyszenia, osoby upoważnione do reprezentowania członków Stowarzyszenia, członków  władz i organów.

2. Członkowie Stowarzyszenia winni dążyć do przestrzegania zasad etyki zawartych w niniejszym Kodeksie.

ZASADY ETYCZNE

§ 3

Ogólne zasady i normy etyczne obejmują:

1. Kierowanie się przepisami prawa, normami i dobrami obyczajowymi

2. Wykonywanie i przestrzeganie uchwał i innych decyzji organów i władz Stowarzyszenia

3. Dbanie o dobre imię Stowarzyszenia

4. Dbanie o dobry wizerunek Stowarzyszenia

5. Uwzględnianie interesu i dobra Stowarzyszenia w codziennej działalności 

6. Aktywne i twórcze uczestniczenie w pracach Stowarzyszenia

7. Obowiązek terminowego realizowania zobowiązań wobec Stowarzyszenia oraz kontrahentów

§ 4

Członkowie Stowarzyszenia winni:

1. Opierać współpracę oraz kontakty z innymi członkami Stowarzyszenia na dobrej woli i poszanowaniu

2. Nie podejmować działań kolidujących z działalnością Stowarzyszenia

3. Zapewniać swoim klientom wysoki poziom usług

4. Zawsze działać zgodnie z zasadami bezstronności, obiektywizmu, uczciwości i odpowiedzialności.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 5

1. Każdy z członków Stowarzyszenia, jej władz i organów winni reagować na przejawy naruszania zasad i norm etycznych określanych niniejszym Kodeksem poprzez wskazanie niewłaściwości zachowania oraz nakłanianie do ich przestrzegania.

2. Za naruszenie zasad zawartych w Kodeksie członek Polskiego Stowarzyszenia Branży Prezentowej może zostać wykluczony ze Stowarzyszenia.  

 

Artykuły powiązane

Skomentuj

Upewnij się, że pola oznaczone wymagane gwiazdką (*) zostały wypełnione. Kod HTML nie jest dozwolony.Anti-spam: complete the taskJoomla CAPTCHA
Powrót na górę